Edukacja


Hanna Dys pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Instrumentalnym gdańskiej Akademii Muzycznej. Wykłada m.in. grę na organach, realizację basu cyfrowanego, harmonię praktyczną, dydaktykę, zespoły kameralne. Praca ze studentami jest dla niej obok działalności koncertowej ogromną pasją. Możliwość dzielenia się ze studentami wiedzą, doświadczeniem, inspirowanie do podążania własną drogą daje jej wiele radości. Dr hab. Hanna Dys prowadzi również klasę organów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego. Jej uczniowie i studenci są laureatami nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach organowych.


Dr hab. Hanna Dys zapraszana jest do prowadzenia warsztatów dla studentów i uczniów klas organów. Wielokrotnie prowadziła warsztaty m.in. w szkołach muzycznych w Lublinie, Opolu, Krakowie, Białymstoku, Olsztynie, Wilnie (Litwa), w Saratowie (Rosja). Artystka występuje również z wykładami podczas konferencji oraz sesji naukowych, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wilnie (Litwa), w Saratowie (Rosja). Hanna Dys oferuje również konsultacje dla zainteresowanych uczniów i kandydatów na studia Najbliższy kurs mistrzowski: dla studentów - Ferrara (Włochy), Konserwatorium Muzyczne im. G. Frescobaldiego (29-30.04.19)