„Organowe czwartki w auli im. B. Szabelskiego” recital

Recital w Warszawie
16 października, 2022
recital w Ottobeuren (Niemcy)
1 kwietnia, 2023

„Organowe czwartki w auli im. B. Szabelskiego” recital