Stopka

Biografia
16 listopada, 2016

Stopka

‘Gdy słowa już da­rem­ne, myśli da­rem­ne, a wyob­raźni nie chce się już wyob­rażać, jeszcze tyl­ko mu­zyka. Jeszcze tyl­ko mu­zyka na ten świat, na to życie.’

WIESŁAW MYŚLIWSKI