Recital w w Jeleniej Górze-Cieplicach

Recital organowy w Poczdamie (Niemcy)
29 czerwca, 2022
Recital w Katedrze Oliwskiej
12 sierpnia, 2022

Recital w w Jeleniej Górze-Cieplicach