Recital w ramach cyklu „Bliżej Bacha”

Recital na organach Englera – Wrocław
12 maja, 2022
Recital organowy w Poczdamie (Niemcy)
29 czerwca, 2022

Recital w ramach cyklu „Bliżej Bacha”