Bazylika sw. Mikolaja, Gdansk

Rumia, Polen, kościół NMP Wspomożenia Wiernych
July 19, 2017
Organ recital in Eidsvoll
August 20, 2017

Bazylika sw. Mikolaja, Gdansk